our products
Untitled Document

ANUNT MODIFICARE PROGRAM

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A anunţă publicul călător că în perioada 22.04.2019 – 05.05.2019, circulaţia autobuzelor în municipiul Piteşti se va desfăşura după un program specific zilelor de vacanţă, cu excepţia zilelor de 26, 27, 28, 29 aprilie 2019 corespunzătoare Sfintelor Sărbători de Paşte şi a zilei de 1 Mai, când programul va fi specific zilelor de sărbătoare. În perioada 26-29 aprilie 2019 şi în ziua de 1 Mai, vor circula şi autobuzele de pe linia Centru – Cimitir Sf. Gheorghe, cu următoarele plecări:
- Centru – statia Al. Davila: 8:00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 13.00;
- Cimitir Sf. Gheorghe: 8:50, 09.50, 10.50, 11.50, 12.50 13.50.
În ceea ce priveşte programul de funcţionare al chioşcurilor de vânzare, acesta va fi următorul:


ANUNT MODIFICARE PROGRAM PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI
S.C. Publitrans 2000 S.A. informează publicul călător, că începând cu data de 01.04.2019, eliberarea abonamentelor pentru persoanele cu dizabilităţi se va efectua în aceeaşi locaţie, respectiv în incinta Liceului “Armand Călinescu” după următorul program:
- MARŢI: 8.00 -16.00;
- MIERCURI: 13.00 – 16.00;
- JOI: 8.00 – 16.00.

ANUNT ANGAJARI
S.C. Publitrans 2000 S.A., angajează controlori bilete/abonamente şi mecanici auto. CV-urile se primesc la sediul societăţii din str. Depozitelor, nr. 2L, Piteşti. Pentru informaţii privind cerinţele postului vă rugăm accesaţi secţiunea “Carieră”.

ANUNT ELEVI
In conformitate cu HCL nr. 178/24.11.2016 , se acorda abonamente cu tarif redus 50% pe o linie, pentru elevii din invatamantul preuniversitar din municipiul Pitesti, pe tot parcursul anului calendaristic.

Documente necesare pentru eliberarea abonamentelor

- Carnet de elev vizat la zi;
- Adeverinta eliberata lunar de unitatea de invatamant din care sa reiasa ca elevul frecventeaza cursurile acesteia si care sa contina Codul Numeric Personal;
- Carte de identitate sau certificat de nastere.

Prevederi speciale

- Abonamentul nu este transmisibil;
- La solicitarea organelor de control ale societatii, beneficiarul abonamentului va prezenta obligatoriu si carnetul de elev vizat la zi;
- Transmiterea abonamentului altei persoane sau prezentarea de acte/documente false conduc la retinerea abonamentului si obligarea la plata integrala a acestuia precum si la pierderea dreptului de a beneficia de un nou abonament.

Abonamentele se elibereaza lunar, numai de la urmatoarele case de bilete apartinand S.C. Publitrans 2000 S.A.:

Prundu 1 (Biserica); Casa Cartii; Cinema Lumina; B.A.T. Bascov; Gheorghe Doja (Centrul Militar); Trivale Complex II
 
ORGANIZARE
Regulament de organizare si functionare
Organigrama CCM
Cariera
INFORMATII DE INTERES PUBLIC
Adunarea generala a actionarilor
Transparenta
Declaratii de avere
Licitatii publice
ACHIZITII PUBLICE
Anunturi si invitatii de participare
CONTRACTE DE ACHIZITII PUBLICE AFLATE IN DERULARE
Anexa 1
Anexa 2