our products
Untitled Document
Adunarea Generala a Actionarilor

2019

Hotararea nr. 8/2019
Hotararea nr. 7/2019
Hotararea nr. 6/2019
Hotararea nr. 5/2019
Hotararea nr. 4/2019
Hotararea nr. 3/2019
Hotararea nr. 2/2019
Hotararea nr. 1/2019

2018

Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 1/2018 privind aprobarea BVC
Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 2/2018 privind aprobarea revizuirii obiectivelor si indicatorilor de performanta...
Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 3/2018 privind aprobarea Situatiilor financiare anuale...
Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 4/2018 privind aprobarea Raportarii financiar-contabile...
Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 5/2018 privind aprobarea rectificarii BVC...
Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 6/2018 privind aprobarea rectificarii BVC...

2017

Convocator si Hotararea nr. 1/2017 privind numirea unui reprezentant al CL
Convocator si Hotararea nr. 2/2017 privind aprobarea BVC
Convocator si Hotararea nr. 3/2017 privind aprobarea situatiilor financiare
Convocator si Hotararea nr. 4/2017 privind aprobarea revizuirii indicatorilor...
Convocator si Hotararea nr. 5/2017 privind aprobarea Raportarii financiar-contabile
Convocator si Hotararea nr. 6/2017 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli...
Convocator si Hotararea nr. 7/2017 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli...
Convocator si Hotararea nr. 8/2017 privind aprobarea modificarii si completarii unor clauze din contractele de mandat...

2016

Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 1/2016 privind aprobarea BVC
Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 2/2016 privind aprobarea Situatiilor financiare...
Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 3/2016 privind acordarea unei imputerniciri...
Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 4/2016 privind modificarea si completarea...
Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 5/2016 privind aprobarea Raportarii contabile...
Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 6/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului...
Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 7/2016 privind alegerea membrilor C.A....
Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 8/2016 privind aprobarea obiectivelor si...
Convocator A.G.A. 08.12.2016
Hotararea nr. 9/2016 cu privire la alegerea auditorului statutar si financiar
Hotararea nr. 10/2016 privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de inchiriere nr. 4036/30.06.2010

2015

Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 1/2015 privind aprobarea BVC
Convocator 22.05.2015
H.C.L. privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2014
H.C.L. nr. 3/28.05.2015
Convocator si H.C.L. privind aprobarea Raportului de admin...
Convocator si H.C.L. privind rectificarea Bugetului...
Convocator si H.C.L. privind majorarea capitalului social...
Convocator si H.C.L. privind alegerea unui membru...
Convocator si H.C.L. privind aprobarea rectificarii...
H.C.L privind modificarea tarifelor legitimatiilor...
H.C.L privind acordarea de facilitati elevilor...

2014

Hotararea nr. 1/2014 privind aprobarea situatiilor financiare anuale 2013
Hotararea nr. 2/2014 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014
Hotararea privind modificarea art. 3 la H.C.L nr. 78/15.03.2012
Situatii financiare Semestrul I 2014
CONVOCARE A.G.A.
Hotararea nr. 3 din 28.08.2014 privind aprobarea Raportului de administrare si performanta financiara...
Hotararea nr. 4 din 15.10.2014 cu privire la aprobarea documentelor necesare imprumutului BERD...
Convocator si Hotarari A.G.A. nr. 5 si nr. 6
Convocator A.G.A. si Hotararea nr. 7

2013

Hotararea nr.1/2013
Hotararea nr.2/2013 privind aprobarea situatiilor financiare anuale 2012
Hotararea privind modificarea art. 3 la H.C.L nr. 78/15.03.2012
Hotararea nr. 4/2013 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013
Hotararea nr. 5/2013 privind aprobarea Raportului de administrare si performanta financiara in perioada 01.01.2013 - 30.06.2013
Situatii financiare Semestrul I 2013

2012

Situatii financiare Semestrul I 2012
Anunt selectie administratori
CONVOCARE A.G.A.
Hotarare AGA - membrii Consiliului de Administratie
      
             
             
             
             
             
      
ORGANIZARE
Regulament de organizare si functionare
Organigrama CCM
Cariera
INFORMATII DE INTERES PUBLIC
Adunarea generala a actionarilor
Transparenta
ACHIZITII PUBLICE
Anunturi si invitatii de participare
Licitatii publice
CONTRACTE DE ACHIZITII PUBLICE AFLATE IN DERULARE
Anexa 1
Anexa 2
ACTIVITATE ITP
ITP