our products
Untitled Document
Declaratii de avere/interese

2017

Director General
Director Tehnic
Director Economic
Presedintele Consiliului de Administratie
Administrator
Administrator
Administrator

2016

Mandat 2016 -2020

Director General
Director Tehnic
Director Economic
Presedinte C.A.
Administrator
Administrator
Administrator

Director General
Director Tehnic
Director Economic
Administrator
Administrator
Administrator
Membru CA

2015

Director General
Director Tehnic
Director Economic
Administrator
Administrator
Administrator
Membru CA

2014

Director General
Director Tehnic
Director Economic
Administrator
Administrator
Membru CA

2013

Director General
Director Tehnic
Director Economic
Administrator
Administrator
Membru CA
Membru CA


      
             
             
             
             
             
             
             
      
ORGANIZARE
Regulament de organizare si functionare
Organigrama CCM
Cariera
INFORMATII DE INTERES PUBLIC
Adunarea generala a actionarilor
Transparenta
Declaratii de avere
Licitatii publice
ACHIZITII PUBLICE
Anunturi si invitatii de participare
Liste achizitii
CONTRACTE DE ACHIZITII PUBLICE AFLATE IN DERULARE
Anexa 1
Anexa 2