Get Adobe Flash player
Stiri
Istoric
Poze
Link-uri utile
Tarife bilete si abonamente
Declaratie de consimtamant
Harta trasee si orare statii
Vanzare bilete
Parc autobuze
Sesizari


Untitled Document
Legislatie

      

Lista acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea societatii


      

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

      
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- Legea nr. 92/2007 privind organizarea si functionarea serviciilor de transport public local cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
      
- Ordinul Ministrului Internelor si Reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007;
      
- Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilitati Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate
      
- Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- O.U.G nr. 109/2011 privind Ordonanta corporativa a intreprinderilor publice.
      
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata prin Legea nr.180/2002;
      
- H.C.L. nr. 28/2000 privind reorganizarea R.A. REGOTRANS Pitesti prin divizare totala, in societati comerciale;
      
- H.C.L. nr. 88/2013 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Pitesti si a Regulamentului
      
- H.C.L. nr. 495/2015 privind modificarea tarifelor legitimatiilor de calatorie - bilete si abonamente si a tarifului mediu comercial pentru serviciul public de transport cu influentele ce decurg din reducerea cotei T.V.A. de la 24% la 20%, incepand cu data de 01.01.2016
      
- H.C.L. nr. 377/2015 privind acordarea de facilitati elevilor din invatamantul preuniversitar din municipiul Pitesti
      
- H.C.L. nr. 477/2015 privind modificarea si completarea HCL nr. 377/2015
      
- H.C.L. nr. 178/2016 privind aprobarea tarifelor legitimatiilor de calatorie - acordarea de reduceri pentru anumite categorii de persoane
      
- Actul constitutiv al societatii. Certificatul oficiului comertului la nr. J03/183/2000, Cod unic de inregistrare 13008995


      

Alte acte care reglementeaza organizarea si functionarea societatii


      

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate in municipiul Pitesti(PDF)