our products
Untitled Document
Transparenta

2019

Raportari privind activitatea de administrare si performanta financiara
Raportari contabile semestriale - Semestrul I
Indicatori economico-financiari
Situatia privind realizarea obiectivelor si a criteriilor de performanta
Raportul auditorului independent
Raportul administratorilor la 31.12.2018
Raport SCIM 2018
Declaratie in conformitate cu prevederile art 30 din Legea 82/1991
Decizie privind avizarea situatiilor financiare anuale...
BILANT PE ANUL 2018
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA PE ANUL 2018
PLAN DE INTEGRITATE al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. privind implemantarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2019-2020

2018

Situatii financiare semestrul I
RAPORT privind activitatea de administrare si performanta financiara in perioada 01.01.2018 - 30.06.2018
DECIZIE privind aprobarea statului de functii
NOTA DE FUNDAMENTARE
LISTA CU CERINTELE PE POSTURI
STAT FUNCTII
PLAN DE INTEGRITATE al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. privind implemantarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020
Raport de activitate 2017
Raportul administratorilor - 31.12.2017
Raportul auditorului independent
Situatii finaciare 2017

2017

Raportul administratorilor - 31.12.2016
Raport de activitate 2016
Raportul auditorului independent
Situatii finaciare I
Raport activitate 01.01.2017 - 30.06.2017

2016

Declaratie de aderare
Raportul administratorilor la 31.12.2015
RAPORT privind activitatea in anul 2015
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CATRE ACTIONARII S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
RAPORT ACTIVITATE 01.01.2016 - 30.06.2016

2015

Raportul administratorilor la 31.12.2014
RAPORT privind activitatea in anul 2014
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CATRE ACTIONARII S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Criterii de performanta pentru Directorul General in anul 2014
RAPORT pentru anul 2014
Raport privind activitatea de administrare si performanta financiara 01.01.2015 - 30.06.2015
Anunt selectie administrator
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

2014

Raportul administratorilor la 31.12.2013
Raport de audit statutar la 31.12.2013
RAPORT pentru anul 2013
Raport privind activitatea de administrare si performanta financiara 01.01.2014 - 30.06.2014

2013

Raportul administratorilor la 31.12.2012
Raport de audit statutar la 31.12.2012
Raport - activitate de administrare si performanta financiara 01.01.2013 - 30.06.2013
      
             
             
             
             
             
      
ORGANIZARE
Regulament de organizare si functionare
Organigrama CCM
Cariera
INFORMATII DE INTERES PUBLIC
Adunarea generala a actionarilor
Transparenta
ACHIZITII PUBLICE
Anunturi si invitatii de participare
Licitatii publice
CONTRACTE DE ACHIZITII PUBLICE AFLATE IN DERULARE
Anexa 1
Anexa 2
ACTIVITATE ITP
ITP