our products
Informatii despre bilete si abonamente


Tarife aprobate
pentru transportul public local de calatori
Specificatie Unitate de masura Tarif [RON]
Bilet simplu (1 calatorie) Lei/calatorie 2,00
Bilet dublu (2 calatorii) Lei/calatorie 4,00
Bilet suprataxa Lei/bilet 40,00
Abonament 1 linie 1 saptamana Lei/abonament 20,00
Abonament 1 linie 2 saptamani Lei/abonament 38,00
Abonament 1 linie lunar Lei/abonament 60,00
Abonament 2 linii lunar Lei/abonament 70,00
Abonament toate liniile lunar Lei/abonament 80,00
Abonament nenominal toate liniile lunar Lei/abonament 150,00
Abonament nenominal toate liniile 1 zi Lei/abonament 8,00
Abonament nominal toate liniile 1 an Lei/abonament 800,00
Abonament lunar redus 50%, 1 linie - pensionari venit > 800 lei Lei/abonament 30,00
Abonament lunar redus 50%, 2 linii - pensionari venit > 800 lei Lei/abonament 35,00
Abonament lunar redus 90%, 1 linie - pensionari venit < 800 lei Lei/abonament 6,00
Abonament lunar redus 90%, 2 linii - pensionari venit < 800 lei Lei/abonament 7,00
Abonament lunar 1 linie redus 50% - elevi Lei/abonament 30,00
Abonament lunar 1 linie redus 50% pentru donatorii de sange Lei/abonament 30,00
Abonament lunar 2 linii redus 50% pentru donatorii de sange Lei/abonament 35,00
Abonament lunar 1 linie pentru persoanele cu varsta peste 65 de ani Lei/abonament Gratuit
Abonament lunar 1 linie 1 luna pentru beneficiarii de ajutor social Lei/abonament Gratuit
Abonament toate liniile 1 luna pentru alti beneficiari (legi speciale) Lei/abonament Gratuit
Abonament toate liniile 1 luna pentru persoane cu dizabilitati Lei/abonament Gratuit
Preturi stabilite conform HCL 178/24.11.2016


FACILITATI PENTRU ANUMITE CATEGORII DE PERSOANE
       
  In conformitate cu H.C.L. nr.178/24.11.2016 si a Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date incepand cu data de 01.01.2017 abonamentele gratuite si reduse acordate persoanelor si pensionarilor cu domiciliul stabil in municipiul Pitesti se vor elibera personal numai in baza urmatoarelor documente:

1. Abonamentele gratuite acordate persoanelor cu varsta de peste 65 de ani:
 - Act identitate BI/CI original si copie prezentat ori de cate ori beneficiarul solicita abonament;
 - Declaratie de Consimtamant completata de beneficiar;

2. Abonamentele gratuite acordate beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 pe baza tabelului nominal intocmit prin grija Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Pitesti prezentat cu 10 zile inainte de inceperea lunii pentru care se solicita abonament:
 - Act identitate BI/CI original si copie prezentat ori de cate ori beneficiarul solicita abonament;
 - Declaratie de Consimtamant completata de beneficiar;

3. Abonamente gratuite acordate persoanelor beneficiare a Decretului –lege 118/1990 si Legii 189/2000:
 - Act identitate BI/CI original si copie prezentat ori de cate ori beneficiarul solicita abonament;
 - Declaratie de Consimtamant completata de beneficiar;

4. Abonamentele gratuite acordate persoanelor beneficiare ale legii nr.44/1994 si ale Legii nr.341/2004:
 - Act identitate BI/CI original si copie, depuse o data la intocmirea dosarului beneficiarului;
 - Certificat de revolutionar si/sau legitimatie de veteran, original si copie depuse o data la intocmirea dosarului beneficiarului;

5. Abonamentele gratuite pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, precum si pentru insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora, insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora, insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si asistenti personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuate, eliberate pe baza tabelului nominal pus la dispozitie de Directia de Asistenta Sociala a municipiului Pitesti:
 - Act identitate BI/CI original prezentat ori de cate ori beneficiarul solicita abonament;

6. Abonamentele reduse acordate pensionarilor cu un venit net din pensie mai mic de 800 lei/luna, inclusiv si varsta de pana la 65 de ani:
 - Act identitate BI/CI original si copie prezentat ori de cate ori beneficiarul solicita abonament;
 - Cuponul de pensie din luna anterioara, original si copie, prezentat ori de cate ori beneficiarul solicita abonament;
 - Declaratie de Consimtamant completata de beneficiar;

7. Abonamentele reduse acordate pensionarilor cu un venit net din pensie mai mare de 800 lei/luna si varsta de pana la 65 de ani:
 - Act identitate BI/CI original si copie prezentat ori de cate ori beneficiarul solicita abonament;
 - Cuponul de pensie din luna anterioara, original si copie, prezentat ori de cate ori beneficiarul solicita abonament;
 - Declaratie de Consimtamant completata de beneficiar;

8. Abonamentele reduse pentru elevii din invatamantul preuniversitar din municipiul Pitesti:
 - Carnet de elev in original;
 - Adeverinta in original, eliberata lunar, de unitatea de invatamant, avand mentionat obligatoriu CNP-ul, din care sa reiasa ca elevul frecventeaza cursurile acesteia;
 - Cartea de identiate sau certificatul de nastere, in original;

9. Abonamentele reduse pentru donatorii de sange:
- Act identitate BI/CI original;
- Declaratie de Consimtamant completata de beneficiar;
- Adeverinta in original, eliberata conform HG nr.134/2006;

Declaratia se completeaza de fiecare data cand beneficiarul solicita abonament si se poate procura de la casele de bilete sau poate fi descarcata si de pe site din cadrul rubricii
"Declaratie de Consimtamant"

Nota: Refuzul titularului de completare a tuturor datelor din declaratie precum si refuzul predarii copiilor dupa actele mai sus mentionate, conduce la neeliberarea abonamentului solicitat.

Societatea este inregistrata ca operator de date cu caracter personal cu nr. 20521/2011.


ORGANIZARE
Regulament de organizare si functionare
Organigrama CCM
Cariera
INFORMATII DE INTERES PUBLIC
Adunarea generala a actionarilor
Transparenta
ACHIZITII PUBLICE
Anunturi si invitatii de participare
Licitatii publice
CONTRACTE DE ACHIZITII PUBLICE AFLATE IN DERULARE
Anexa 1
Anexa 2
ACTIVITATE ITP
ITP