our products
Untitled Document
PROCEDURA DE RECLAMATII
            

Modul de soluţionare al reclamaţiilor se efectuează în conformitate cu Ordonanţa 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare.       
Petiţiile adresate către S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. pot fi:
       - trimise prin poştă sau depuse la secretariatul instituţiei situate în Piteşti, Calea Depozitelor, nr. 2L;
       - transmise pe adresa de e-mail:
       - telefonice la 0248.213.601
      Petiţia trebuie să conţină cât mai multe date concrete, cum ar fi: numele si prenumele petiţionarului, adresa de contact, data, ora, linia de autobuz, staţia de îmbarcare/debarcare, numărul de înmatriculare al autobuzului, număr de ecuson, etc.
      Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.
      Petiţionarul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru datele furnizate.


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ORGANIZARE
Regulament de organizare si functionare
Organigrama CCM
Cariera
INFORMATII DE INTERES PUBLIC
Adunarea generala a actionarilor
Transparenta
ACHIZITII PUBLICE
Anunturi si invitatii de participare
Licitatii publice
CONTRACTE DE ACHIZITII PUBLICE AFLATE IN DERULARE
Anexa 1
Anexa 2
ACTIVITATE ITP
ITP