ACASA
Untitled Document
Formulare

Formular cerere informatii de interes public

Reclamatie privind liberul acces la informaţiile de interes public - neprimirea informaţiilor solicitate în termenul legal

Reclamatie privind liberul acces la informaţiile de interes public - primire răspuns negativ

Formular pentru stergerea datelor cu caracter personal

Formular pentru opozitia fată de prelucrarea de către societate a datelor cu caracter personal

Formular pentru refuzul prelucrării de către societate a datelor cu caracter personal

Cerere de modificare a datelor cu caracter personal

Formular pentru confirmarea prelucrării de către societate a datelor cu caracter personal