ACASA
Untitled Document
Solicitare informaţii

         Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, „Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, infomaţiile de interes public. Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente :
             a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea ;
           b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public ;
             c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.”
             Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001: